Museum De Schotse Huizen

BEZOEK ONS MUSEUM


Dagelijks van 10.00 - 17.00 uur

m.u.v. 25 december en 1 januari


Entreeprijzen


Combi-ticket €6,00 (inclusief toegang Grote Kerk Veere)


Museumkaarthouders en kinderen t/m 12 jaar: gratis entree

(m.u.v. Grote Kerk Veere)


Kaai 25-27 te Veere

0118-501744

museum@museumveere.nl

AGENDA 2015

30 mei - 26 juli

Tentoonstelling

Scottish Diaspora Tapestry


11, 18 en 25 juli 14.00 uur

Historische stadswandeling met Scottish afternoon tea


11 en 25 juli, 22 en 29 aug 19.00 uur

Beiaardconcerten Stadhuis en stadstuinen


18 juli 20.00 uur

Concert Brian McNiell


Iedere dinsdagmiddag

13.30-16.00 uur

Handwerkcafé


25 september 19.30 uur

Vrienden avond

Stichting Vrienden van Schotse HuizenNIEUWS:


Museum Veere zoekt extra vrijwilligers


                                                 

COMIIÉ VAN AANBEVELING


mr. J.H.N. Van Ameijden

mevr. drs. K. Peijs
Mevr. drs. C. van Rappard-Boon
drs. F.W. Weisglas
drs. R.J. van der ZwaagMUSEUM DE SCHOTSE HUIZEN

WORDT GESTEUND DOOR


Atelier De Schapekop

Auberge de Campveerse Toren

Bed en Brood - Veere

Hotel de Heeren

d’Ouwe Werf

‘t Waepen van Veere

Stichting Vrienden van
Museum De Schotse Huizen
Ons museum is ANBI genoteerd

Geschiedenis van De Schotse Huizen


‘Het Lammeken' en 'In de Struijs', samen De Schotse Huizen, herinneren aan de eeuwenlange handelsbetrekkingen die Veere met Schotland heeft onderhouden. Deze Veers-Schotse relatie kwam tot stand doordat Veere in 1541 de stapelplaats werd voor Schotse goederen. De panden vormen een prachtig voorbeeld van de gotiek in haar laatste bloei. In de 19e eeuw zijn De Schotse Huizen voor sloop en verval behoed door particulieren. Dankzij hun schenkingen is sinds 1950 een museum in de panden gevestigd.

Home Geschiedenis Exposities Stadhuisbeelden Activiteiten Vrienden Voor kinderen Informatie

Naam ontleend aan gevelsteen
‘Het Lammeken’ (Kaai 25) kreeg in 1539 zijn karakteristieke gevel. Het pand dankt zijn naam aan het lam op de gevelsteen. De naam verwijst naar de handel in wol, een belangrijk exportprodukt van de Schotten. In de bloeitijd van de Veers-Schotse handelsbetrekkingen werd dit pand door Schotten bewoond. Het 16de eeuwse huis 'De Struijs' (Kaai 27) heeft een 15de eeuwse voorganger gehad. Op de gevelsteen, waaraan het huis zijn naam ontleent, staat echter vermoedelijk een dodo en geen struisvogel. Het pand was eens het kantoor en de woning van de Schotse conservator.


Rijksmonument
Het complex is van grote betekenis voor de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland. Het rijkseigendom van De Schotse Huizen begon met de schenking van 'Het Lammeken' door jonkheer mr. Victor E.L. de Stuers (1843-1916), bijgenaamd de ‘bouwjonker’. Deze passeerde op het moment dat men juist met de sloop van het pand was begonnen. Op staande voet kocht hij het huis voor ƒ800,- en wist hiermee verdere sloop te voorkomen. In 1906 schonk hij het pand aan het Rijk waar het cadeau met gemengde gevoelens werd ontvangen. 'In de Struijs' werd in 1896 door de Engelse diamantair en kunstverzamelaar Albert Lionel Ochs (1857 – 1921) gekocht en nagelaten aan zijn dochter Alma Oakes (1889 – 1987). Vader en dochter brachten hun vakanties door in Veere, waar zij veel kunstenaars in hun woning ontvingen en exposities organiseerden. Beiden verzamelden antiek. Alma, te zien op bijgaande foto, legde bovendien een collectie Zeeuwse streekdrachten aan. Zij liet in 1947 ‘In de Struijs’ en haar verzamelingen na aan de Staat der Nederlanden op voorwaarde dat dit huis samen met 'Het Lammeken' een museum zou worden en de traditie van exposities zou worden voortgezet. Daarbij voegde zij bepalingen over het karakter en inrichting van de tentoonstellingsruimtes.


Opening museum in 1950
Nadat de Staat der Nederlanden de schenking van ‘Mejuffrouw Oakes’ in 1949 bij wet had aangenomen, is door de toenmalige minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W) een stichting in het leven geroepen, verantwoordelijk voor de exploitatie van het op te richten museum. Rond dezelfde tijd heeft de Gemeente Veere de oude stadhuisbeelden en onder meer de gemeentelijke porselein- en aardewerkcollectie voor tentoonstelling in het museum in langdurige bruikleen afgestaan. De officiële opening van Museum De Schotse Huizen werd in juni 1950 verricht door de heer mr. H.J. Reinink, Secretaris-Generaal van OK&W.


Vrijwilligers zetten zich in
Sinds 1975 beheert Stichting Delta Cultureel, als opvolger van bovengenoemde stichting, het museum. Dit gebeurt met behulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Veel van hen zijn Veerenaren, die het behoud van het museum als belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van Zeeland hoog in het vaandel hebben. Zo blijven De Schotse Huizen geschiedenis schrijven.


De toekomst
In verband met stopzetting van ondersteunende subsidies, werkt Museum De Schotse Huizen aan een nieuw cultureel-commercieel exploitatieconcept. Bedoeling is dat het museum als zelfstandig ondernemer verder gaat. Samen met de Gemeente Veere en zes Veerse ondernermers worden hiertoe plannen uitgewerkt.


Lees ook: