Museum De Schotse Huizen

BEZOEK ONS MUSEUM


Dagelijks van 10.00 - 17.00 uur

m.u.v. 25 december en 1 januari


Entreeprijzen


Combi-ticket €6,00 (inclusief toegang Grote Kerk Veere)


Museumkaarthouders en kinderen t/m 12 jaar: gratis entree

(m.u.v. Grote Kerk Veere)


Kaai 25-27 te Veere

0118-501744

museum@museumveere.nl

AGENDA 2015

30 mei - 26 juli

Tentoonstelling

Scottish Diaspora Tapestry


11, 18 en 25 juli 14.00 uur

Historische stadswandeling met Scottish afternoon tea


11 en 25 juli, 22 en 29 aug 19.00 uur

Beiaardconcerten Stadhuis en stadstuinen


18 juli 20.00 uur

Concert Brian McNiell


Iedere dinsdagmiddag

13.30-16.00 uur

Handwerkcafé


25 september 19.30 uur

Vrienden avond

Stichting Vrienden van Schotse HuizenNIEUWS:


Museum Veere zoekt extra vrijwilligers


                                                 

COMIIÉ VAN AANBEVELING


mr. J.H.N. Van Ameijden

mevr. drs. K. Peijs
Mevr. drs. C. van Rappard-Boon
drs. F.W. Weisglas
drs. R.J. van der ZwaagMUSEUM DE SCHOTSE HUIZEN

WORDT GESTEUND DOOR


Atelier De Schapekop

Auberge de Campveerse Toren

Bed en Brood - Veere

Hotel de Heeren

d’Ouwe Werf

‘t Waepen van Veere

Stichting Vrienden van
Museum De Schotse Huizen
Ons museum is ANBI genoteerd

(Exposities)
De Schotse Kamers


Sinds 2008 is in de zogenaamde ‘Schotse Kamers’ van het museum een permanente expositie ingericht over de tijd dat deze ruimte dienst deed als conciergerie voor de Schotse Natie. In de 18e eeuw hield hier de Lord Conservator kantoor om toezicht uit te oefenen op de rechten en plichten van de Schotse kooplieden die zich in Veere hadden gevestigd.

Home Geschiedenis Exposities Stadhuisbeelden Activiteiten Vrienden Voor kinderen Informatie

Een onderkomen voor de Conservator
De Veers-Schotse handelsrelatie floreerde vanaf het moment dat Veere in 1541 de stapelplaats werd voor Schotse goederen, waaronder wol als voornaamste exportprodukt. Veel Schotse kooplieden vestigden zich in de loop der tijd in Veere, onder anderen in het pand ‘Het Lammeken’. ‘In de Struijs’, het rechterpand van De Schotse Huizen, is in 1790 ingrijpend verbouwd  om het geschikt te maken als onderkomen voor het hoofd van de Schotse gemeenschap in Veere, de Conservator. Deze was benoemd door de Schotse koning en trad op als notaris, ouderling, politieagent en rechter. In het stapelcontract waren namelijk rechten en plichten vastgelegd voor de Schotse gemeenschap in Veere waarop moest worden toegezien. De Lord Conservator droeg als teken van zijn waardigheid een ovale zilveren plaat met de Schotse distel, de koningskroon en het motto van de Orde van de Distel: ‘Nemo Me Impune Lacesset’. Daaronder hangt een kleiner schildje met een afbeelding van Sint-Andreas en het Andreaskruis. De laatste Lord Conservator die kantoor heeft gehouden in De Schotse Huizen was John Turing (1769-1795). Hij verliet de stad toen de Franse troepen en de terugkerende Nederlandse patriotten Zeeland veroverden.

Schotse stijlkamers
Om recht te doen aan deze historisch interessante periode zijn in het museum twee kamers ingericht in de stijl zoals deze er in de laatste helft van de achttiende eeuw moet hebben uitgezien. De grote kamer aan de voorzijde van het pand ‘In de Struijs’ is, zoals uit bouwkundige gegevens naar voren is gekomen, opnieuw opgedeeld in een ontvangstkamer (salet) voor de factors (dit waren door de Schotse overheid aangestelde commissionairs) en een kantoorruimte (comptoir) daarachter. In deze kamers zijn historische documenten en objecten te zien zijn uit die periode. Daarnaast kunnen bezoekers in de naastliggende gang met behulp van video- en wandpresentaties kennisnemen van thema’s die te maken hebben met de aanwezigheid van Schotten in Veere.

Bruikleen uit familie Turing
Dankzij een langdurige bruikleen uit het familie-archief van de Schotse Turings, konden de stijlkamers in 2008 worden gecompleteerd met onder meer de Conservators-badge en originele akten die toebehoorden aan één van hun Schotse voorvaderen. Om de historische banden in ere te houden, heeft Sir John Dermot Turing, 12th. Baronet en nazaat van de laatste Schotse Conservator in Veere, op 8 april 2012 een bezoek gebracht aan Museum De Schotse Huizen. Ter gelegenheid van deze feestelijke ontvangst ontving Sir John een sjaal die is vervaardigd van de exclusieve Veere District Tartan.


Lees ook: