Museum De Schotse Huizen

BEZOEK ONS MUSEUM


Dagelijks van 10.00 - 17.00 uur

m.u.v. 25 december en 1 januari


Entreeprijzen


Combi-ticket €6,00 (inclusief toegang Grote Kerk Veere)


Museumkaarthouders en kinderen t/m 12 jaar: gratis entree

(m.u.v. Grote Kerk Veere)


Kaai 25-27 te Veere

0118-501744

museum@museumveere.nl

AGENDA 2015

30 mei - 26 juli

Tentoonstelling

Scottish Diaspora Tapestry


11, 18 en 25 juli 14.00 uur

Historische stadswandeling met Scottish afternoon tea


11 en 25 juli, 22 en 29 aug 19.00 uur

Beiaardconcerten Stadhuis en stadstuinen


18 juli 20.00 uur

Concert Brian McNiell


Iedere dinsdagmiddag

13.30-16.00 uur

Handwerkcafé


25 september 19.30 uur

Vrienden avond

Stichting Vrienden van Schotse HuizenNIEUWS:


Museum Veere zoekt extra vrijwilligers


                                                 

COMIIÉ VAN AANBEVELING


mr. J.H.N. Van Ameijden

mevr. drs. K. Peijs
Mevr. drs. C. van Rappard-Boon
drs. F.W. Weisglas
drs. R.J. van der ZwaagMUSEUM DE SCHOTSE HUIZEN

WORDT GESTEUND DOOR


Atelier De Schapekop

Auberge de Campveerse Toren

Bed en Brood - Veere

Hotel de Heeren

d’Ouwe Werf

‘t Waepen van Veere

Stichting Vrienden van
Museum De Schotse Huizen
Ons museum is ANBI genoteerd

Vriendenavond

Op vrijdag 25 september 2015 is de vriendenavond van Museum de Schotse Huizen. Donateurs van de stichting zijn van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Bent u geen donateur, maar hebt u wel interesse in het donateurschap, dan kunt u contact opnemen met de stichting via vrienden@schotsehuizen.nl.  

Gastspreker op de vriendenavond is Jack van Aspert, bestuurslid sponsorbeleid Museum Veere. Hij geeft een toelichting op het beleidsplan en de toekomstvisie van Museum Veere.

Deelnemers worden verzocht zich aan te melden via het e-mailadres vrienden@schotsehuizen.nl.


Stichting Vrienden van Museum De Schotse Huizen
De Stichting ‘Vrienden van Museum De Schotse Huizen’ steunt het museum ieder jaar met een donatie. Deze donatie vormt een veelbetekenende bijdrage aan de jaarlijkse begroting van Museum ’De Schotse Huizen’ en garandeert mede het behoud en kwaliteit van het museum. Het bestuur van de Stichting vergadert met regelmaat met het museumbestuur over het huidige en toekomstige beleid.

Word donateur
Wilt u het museum ook steunen? Meld u dan aan als donateur. De minimum bijdrage is €10,00 per jaar, maar vanzelfsprekend stellen wij een vrijwillige, hogere bijdrage zeer op prijs. Als donateur geniet u vele voordelen:

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar vrienden@schotsehuizen.nl

Het secretariaatsadres is:

Stichting Vrienden van Museum De Schotse Huizen
Oude Bosweg 2
4351 NC VEEREVrienden van Museum
De Schotse Huizen


Ruim 400 donateurs dragen ons museum een warm hart toe. Als ‘Vriend van Museum De Schotse Huizen’ steunt u de activiteiten van het museum en draagt u bij aan belangrijke aankopen, restauraties of andere investeringen waarvoor het museumbudget niet toereikend is. Vanzelfsprekend worden onze vrienden warm onthaald. Als donateur geniet u diverse voordelen.

Home Geschiedenis Exposities Stadhuisbeelden Activiteiten Vrienden Voor kinderen Informatie